Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο
Α/Α Διδακτικές Μονάδες Κωδικός Ονομασία Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε Σύνολο Θ Ε Φ.Ε.
1 10,8 10011 Βασική Νοσηλευτική 4 8 18
2 7,2 10021 Ανατομία 4 2 12
3 3 1003 Φυσιολογία 2 5
4 3 1004 Αγωγή Υγείας 2 5
5 3 1005 Κοινωνική Νομοθεσία - Μαιευτική Οργάνωση 2 5
6 3 1006 Στοιχεία Μικροβιολογίας - Αιματολογία 2 5
30 ΣΥΝΟΛΟ 16 10 50

Β' Εξάμηνο
Α/Α Διδακτικές Μονάδες Κωδικός Ονομασία Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε Σύνολο Θ Ε Φ.Ε.
1 12 20011 Παθολογική Νοσηλευτική 4 10 20
2 3 3 2002 Κοινωνική Υγιεινή 2 5
3 3 3 2003 Γενετική - Εμβρυολογία 2 5
4 3 3 2004 Διαιτητική - Διατροφή 2 5
5 3 3 2005 Νοσολογία - Αρχές Παθολογίας 2 5
6 6 6 2006 Φαρμακολογία 4 10
30 ΣΥΝΟΛΟ 16 10 50

Γ' Εξάμηνο
Α/Α Διδακτικές Μονάδες Κωδικός Ονομασία Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε Σύνολο Θ Ε Φ.Ε.
1 9 30011 Βασική Μαιευτική Φροντίδα 4 6 15
2 6 30021 Χειρουργική Νοσηλευτική 2 4 10
3 6 6 3003 Μαιευτική κύησης 4 10
4 6 6 3004 Γυναικολογία 4 10
5 3 3 3005 Αναισθησιολογία, Αναλγησία, Ανάνηψη 2 5
30 ΣΥΝΟΛΟ 16 10 50

Δ' Εξάμηνο
Α/Α Διδακτικές Μονάδες Κωδικός Ονομασία Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε Σύνολο Θ Ε Φ.Ε.
1 9 40011 Μαιευτική φροντίδα Κύησης 4 5 15
2 6,6 40021 Γυναικολογική Φροντίδα 2 5 11
3 5,4 5,4 4003 Νεογνολογία 4 9
4 5,4 5,4 4004 Μαιευτική Τοκετού - Λοχείας 4 9
5 3,6 3,6 4005 Γυναικολογική Ογκολογία, Μαστολογία 2 6
30 ΣΥΝΟΛΟ 14 10 50

Ε' Εξάμηνο
Α/Α Διδακτικές Μονάδες Κωδικός Ονομασία Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε Σύνολο Θ Ε Φ.Ε.
1 9 50011 Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας - Μητρικός Θηλασμός 4 5 15
2 6,6 50021 Νοσηλευτική Νεογνού 2 5 11
3 5,4 5,4 5003 Μαιευτική Υψηλού Κινδύνου - Τεχνολογικές Εφαρμογές 4 9
4 3 3 5004 Δεοντολογία, Νομοθεσία Προστασία Μητρότητας 2 5
5 3 3 5005 Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 2 5
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
6 3 5006 Βιοχημεία - Βιοφυσική-Ακτινολογία 2 5
30 ΣΥΝΟΛΟ 16 10 50

ΣΤ' Εξάμηνο
Α/Α Διδακτικές Μονάδες Κωδικός Ονομασία Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε Σύνολο Θ Ε Φ.Ε.
1 9 60011 Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού 4 5 15
2 6 60021 Νοσηλευτική Γυναικολογική Χειρουργείου 2 5 10
3 3 6003 Συμβουλευτική - Διδακτική στη Μαιευτική Φροντίδα 2 5
4 3 6004 Ψυχολογία Αναπαραγωγικής περιόδου 2 5
5 6 6005 Οικογενειακός προγραμματισμός - Σεξουαλική Υγεία 4 10
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
6 3 6006 Α΄ Βοήθειες - Χειρουργική 2 5
30 ΣΥΝΟΛΟ 16 10 50

Ζ' Εξάμηνο
Α/Α Διδακτικές Μονάδες Κωδικός Ονομασία Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε Σύνολο Θ Ε Φ.Ε.
1 6,6 7001 ΜΕΝΝ 2 5 11
2 9 70021 Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα 4 5 15
3 3,6 3,6 7003 Έρευνα στη Μαιευτική Φροντίδα 2 6
4 7,2 70041 Ψυχοσωματική Ετοιμασία Γονέων 4 2 12
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
6 3,6 3,6 7006 Ορολογία - Πληροφορική 2 6
30 ΣΥΝΟΛΟ 14 12 50

Η' Εξάμηνο
Α/Α Διδακτικές Μονάδες Κωδικός Ονομασία Ώρες Διδασκαλίας
Θ Ε Σύνολο Θ Ε Φ.Ε.
1 20 Πρακτική Άσκηση
2 10 Πτυχιακή Εργασία
30 ΣΥΝΟΛΟ