Το Τμήμα Μαιευτικής σας καλωσορίζει στον ιστότοπό του

Η Μαιευτική στη σύγχρονη πραγματικότητα αναφέρεται στην επιστήμη και στην τέχνη της προαγωγής και υποστήριξης της υγείας της γυναίκας σε όλες τις φάσεις της ζωής της, καθώς και στην προαγωγή και υποστήριξη της υγείας του νεογνού.

Σκοπός του τμήματος είναι η παράλληλη θεωρητική και κλινική εκπαίδευση των φοιτητών στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της Μαιευτικής, της Γυναικολογικής και Νεογνικής Φροντίδας Υγείας. Στόχος του τμήματος είναι η ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, όσον αφορά στην επικοινωνία, στη συμβουλευτική, στην αγωγή υγείας, στη διοίκηση και οργάνωση Μονάδων Υγείας. Σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη αυτών των στόχων είναι η προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στο χώρο της υγείας.

Η φοίτηση στο τμήμα ακολουθεί το οργανόγραμμα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας. Αναπτύσσεται σε επτά εξάμηνα σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα θεωρητικής και εργαστηριακής διαδραστικής εκπαίδευσης, αλλά και κλινική άσκηση σε Μονάδες Υγείας. Tο πρόγραμμα σπουδών αναπτύχθηκε με βάση τις αρχές του βιο-ψυχο-κοινωνικού μοντέλου για την υγεία. Οι φοιτητές περνούν από τα μαθήματα γενικής κατεύθυνσης και τα μαθήματα της ομάδας Δ.Ο.Ν.Α.- Δεοντολογίας, οικονομικών, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών- πρωτού παρακολουθήσουν τα μαθήματα ειδίκευσης.

To τελικό τμήμα των σπουδών περιλαμβάνει την εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν σε γνωστικό πεδίο του ενδιαφέροντός τους, είτε με τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας, είτε με τη διεξαγωγή συστηματικής Βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διεξάγεται σε Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια, που περιλαμβάνουν τμήματα του τομέα μητέρας παιδιού και γυναικολογικού-χειρουργικού τομέα. Κατά την πρακτική άσκηση οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν αυτονομία στην άσκηση της μαιευτικής φροντίδας και στην τέλεση του φυσιολογικού τοκετού υπό την εποπτεία και αξιολόγηση των υπευθύνων διδασκόντων της πρακτικής άσκησης.